DIPUTACIÓ      SUBVENCIONS:    COMPTE JUSTIFICATIU                                           Mural
Inici
Beneficiari
Entitat
Línia
Actuació
Cost
Realització
Finançament
Despeses
Memòria
Declaració Responsable
DPD
Guardar
PDF

Aquest assistent l'ajudarà a completar tots els passos per a la realització del compte justificatiu.

Per fer-se efectiva la sol·licitud s'han de completar tots els passos.

Aquesta sol·licitud només serà tramitada si un cop generat el pdf aquest es signa electrònicament i es presenta conjuntament amb la resta de la documentació a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Lleida.

Dades tècniques
1. -La resolució de la pantalla ha de ser com a mínim de 800x600.
2. -Aquest assistent està optimitzant per a qualsevol navegador.
3. -Per poder obtenir la sol·licitud en format PDF és necessari disposar d'un lector de documents PDF.

Informació d'utilització de l'assistent.
1. -Per passar d'un camp a un altre podeu utilitzar el tabulador.
2. -Quan les dades introduïdes en un camp no són vàlides, apareixeran marcades amb roig.Per veure el motiu de l'error possis amb el ratolí sobre el camp durant uns instants.

Codi guardat previament per continuar ara, o codi de justificació ja realitzada per esmenar. En tot dos casos es generarà un nou PDF amb un nou codi de compte justificatiu.

CODI:

e-municipal